IMPRESSUM

Ofertant și responsabil pentru conținut conform art. 5 Legea privind telemedia TMG (anterior art. 6
Legea privind serviciile de telemedia TDG):

 

LTS Überführungs GmbH
Emmy-Noether-Str. 15-19
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: +49 4193 757 93 -0
Telefax: +49 4193 757 93 -99

E-Mail: service@LTS-GmbH.de
Internet: www.LTS-GmbH.de 

Directori Generali: Klaus Löschenkohl (Shareholder), Matthias Kohnen
Sediul societății: Henstedt-Ulzburg 

Tribunalul de înregistrare: Kiel
Număr de înregistrare: Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului 3469
Codul de identificare fiscală în scopuri de TVA conform art. 27a din Legea privind taxa pe valoarea adăugată: DE 164628880 

Exonerarea răspunderii:
1. Conținutul ofertei online Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor oferite. Pretențiile privind răspunderea împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau morală, care au fost cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite, respectiv prin utilizarea informațiilor eronate și incomplete, sunt excluse, în principiu, dacă nu se poate face dovada vinei autorului ca urmare a unei acțiuni intenționate sau neglijenței grave a acestuia. Toate ofertele sunt fără angajament și neobligatorii. Autorul își rezervă dreptul de a modifica, de a completa, de a șterge sau de a înceta publicarea temporară sau definitivă a întregii oferte fără notificare prealabilă.

2. Referințe și linkuri în cazul referințelor directe sau indirecte către pagini web străine („Hyperlinks”), care se află în afara domeniului de răspundere al autorului, va deveni valabilă o obligație a răspunderii exclusiv în situația în care autorul a avut cunoștință de conținut și îi este posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea în cazul conținuturilor ilegale. Autorul declară explicit prin prezenta că în momentul setării linkului nu erau identificabile conținuturi ilegale pe paginile conectate prin acesta. Autorul nu are nicio influență asupra reprezentării actuale și viitoare, asupra conținuturilor sau a dreptului de autor a paginilor asociate/conectate prin link. De aceea, acesta se distanțează prin prezenta de toate conținuturile tuturor paginilor asociate/conectate prin link, care au fost modificate după crearea acestuia. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și referințele setate în cadrul ofertelor proprii de Internet, precum și pentru intrările străine în registrele de vizitatori, forumurile de discuție, indexurile de link-uri, listele de mailing instalate de autor și în toate celelalte forme ale bazelor de date în conținutul cărora sunt posibile accese externe de scriere. Pentru conținuturile ilegale, eronate sau incomplete și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații oferite răspunde doar furnizorul paginii la care s-a făcut trimitere, nu acela care face trimitere prin link-uri la publicația respectivă. 

3. Dreptul de autor și de marcă înregistrată Autorul se străduiește să respecte în toate publicațiile drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor înregistrate, secvențelor video și textelor utilizate, să utilizeze imagini, grafice, documente înregistrate, secvențe video și texte create de el însuși sau să acceseze grafice, documente înregistrate, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile și mărcile înregistrate indicate în cadrul ofertei de Internet și protejate, eventual, prin terți se supun neîngrădit prevederilor legislației mărcilor înregistrate în versiunea curentă în vigoare și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați. Simplul fapt că aceste mărci înregistrate sunt citate nu trebuie să ducă la concluzia că mărcile înregistrate nu sunt protejate prin drepturi ale terților! Drepturile de autor pentru obiectele publicate, create de autor în persoană, aparțin numai autorului paginilor. Multiplicarea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente înregistrate, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul explicit al autorului. 

4. Protecția datelor Atât timp cât în oferta de Internet există posibilitatea introducerii datelor personale și comerciale (adrese de e-mail, nume, adrese), atunci divulgarea acestor date din partea utilizatorului are loc explicit în baza caracterului voluntar. Solicitarea și plata tuturor serviciilor oferite sunt permise – atât timp cât este tehnic posibil și rezonabil – fără indicarea acestor date, respectiv cu indicarea datelor anonimizate sau a unui pseudonim. Utilizarea datelor de contact publicate în cadrul Impressumului sau undeva asemănător, cum ar fi adresele poștale, numerele de fax și de telefon, precum și adresele de e-mail prin terți pentru trimiterea de informații nesolicitate este interzisă. Ne rezervăm explicit dreptul de a acționa juridic împotriva expeditorilor așa numitelor e-mailuri Spam, în cazul încălcării acestei interdicții. 

5. Valabilitatea juridică a acestei exonerări a răspunderii Această exonerare a răspunderii trebuie considerată parte a ofertei de Internet din care s-a făcut trimitere către această pagină. Dacă părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu mai corespund în întregime legislației în vigoare, restul părților din document rămân neafectate în ceea ce privește conținutul și valabilitatea lor.